Standard Svensk standard · SS-ISO 14240-2

Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 2: Fumigering - extraheringsmetod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14240-2:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14240-2

Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 2: Fumigering - extraheringsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14240-2

Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 2: Fumigering - extraheringsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 2: Fumigation - extraction method

Artikelnummer: STD-21019

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-08-15

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 14240-2:2011