Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17155:2020

Markundersökningar - Bestämning av jordmikrofloras överflöd och aktivitet med användning av respirationskurvor (ISO 17155:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17155:2020

Markundersökningar - Bestämning av jordmikrofloras överflöd och aktivitet med användning av respirationskurvor (ISO 17155:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a test method for determining the activity of active aerobic, eterotrophic
microbial biomass in soils. This method is applicable to the monitoring of soil quality and to the evaluation of
the ecotoxic potential of soils and soil materials. It is also applicable for soils sampled along contamination
gradients in the field and to soils that are contaminated experimentally in the field or in the laboratory.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17155:2020

Markundersökningar - Bestämning av jordmikrofloras överflöd och aktivitet med användning av respirationskurvor (ISO 17155:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves (ISO 17155:2012)

Artikelnummer: STD-80021921

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-12

Antal sidor: 24