Standard Svensk standard · SS-ISO 15473

Markundersökningar - Vägledning vid laboratorieprovning av organiska kemikaliers biologiska nedbrytning i jord under anaeroba förhållanden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15473

Markundersökningar - Vägledning vid laboratorieprovning av organiska kemikaliers biologiska nedbrytning i jord under anaeroba förhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives guidance on the selection and method of appropriate tests for the determination of biodegradation of organic chemicals in soil samples under anaerobic conditions. NOTE If the method is intended for tests in the framework of the registration of chemicals, an OECD Guideline on soil degradation [20] gives useful guidance on additional test requirements.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10) Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15473

Markundersökningar - Vägledning vid laboratorieprovning av organiska kemikaliers biologiska nedbrytning i jord under anaeroba förhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under anaerobic conditions

Artikelnummer: STD-33219

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-22

Antal sidor: 16