Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14240-2:2011

Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 2: Fumigering - extraheringsmetod (ISO 14240-2:1997)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14240 specifies a method for the estimation of microbial biomass of soils by measurement of total extractable organic biomass material mainly from freshly killed microorganisms. The method is also applicable to the estimation of microbial nitrogen and microbial ninhydrin-reactive nitrogen in soil, but this part of ISO 14210 describes only the measurement of extractable organic carbon. The funigation-extraction (FE) method is applicable to aerobic and anaerobic (water-logged, paddy) soils over the whole range of soil pH. Biomass can be also measured in soils containing actively decomposing substrates and soils supersaturated with potassium sulfate solution.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 2: Fumigation-extraction method (ISO 14240-2:1997)

Artikelnummer: STD-80858

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 14240-2