Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20963:2011

Markundersökningar - Effekter av föroreningar på insektslarver (Oxythyrea funesta) - Bestämning av akut toxicitet (ISO 20963:2005)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard describes a method for the determination of the effects of contaminated soils and substances on the survival of the larvae of Oxythyrea funesta. The larvae are exposed to the pollutants by cuticular and alimentary uptake.

For contaminated soils, the effects on the survival are determined in the test soil and in a control soil. Depending on the objectives of the study, the control and dilution substrates (dilution series of contaminated soil) are either uncontaminated soil comparable to the soil sample to be tested or artificial soil substrate. Effects of substances are assessed using a defined artificial soil substrate.

This International Standard is not applicable to volatile substances, i.e. substances for which Henry’s constant or the air/water partition coefficient is greater than 1, or for which the vapour pressure exceeds 0,001 33 Pa at 25 °C.

NOTE This method does not take into account the possible degradation of the substances or pollutants during the test.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80874

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 20963:2005