Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16072:2011

Markundersökningar - Laboratoriemetod för bestämning av mikrobiell markrespiration (ISO 16072:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16072:2011

Markundersökningar - Laboratoriemetod för bestämning av mikrobiell markrespiration (ISO 16072:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes methods for the determination of soil microbial respiration of aerobic, unsaturated soils. The methods are suitable for the determination of O2 uptake or CO2 release, either after addition of a substrate (substrate-induced respiration), or without substrate addition (basal respiration). This International Standard is applicable to the measurement of soil respiration in order to: - determine the microbial activity in soil (see [3]); - establish the effect of additives (nutrients, pollutants, soil improvers, etc.) on the metabolic performance of microorganisms; - determine the microbial biomass (see [4]); - determine the metabolic quotient qCO2.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16072:2011

Markundersökningar - Laboratoriemetod för bestämning av mikrobiell markrespiration (ISO 16072:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Laboratory methods for determination of microbial soil respiration (ISO 16072:2002)

Artikelnummer: STD-80865

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 16072