Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23753-2:2019

Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 2: Metod med jodtetrazoliumklorid (INT) (ISO 23753-2:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for determining activity of dehydrogenases in soil, using 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride (INT)[1]-[5]. As the INT reduction is less sensitive to O2, the method is more robust than the TTC-method described in ISO 23753-1.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT) (ISO 23753-2:2019)

Artikelnummer: STD-80010686

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-28

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 23753-2:2011