Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23753-2:2019/A1:2020

Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 2: Metod med jodtetrazoliumklorid- Amendment 1 (ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23753-2:2019/A1:2020

Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 2: Metod med jodtetrazoliumklorid- Amendment 1 (ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining activity of dehydrogenases in soil, using 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride (INT)[1]-[5]. As the INT reduction is less sensitive to O2, the method is more robust than the TTC-method described in ISO 23753-1.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23753-2:2019/A1:2020

Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 2: Metod med jodtetrazoliumklorid- Amendment 1 (ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT) - Amendment 1 (ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020)

Artikelnummer: STD-80025704

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-11-10

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 23753-2:2019