Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23753-1:2019

Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 1: Metod med trifenyltetrazoliumklorid (TTC) (ISO 23753-1:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for determining the activity of dehydrogenases enzymes in soil using 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC).

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC) (ISO 23753-1:2019)

Artikelnummer: STD-80010685

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-28

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 23753-1:2011