Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23753-1:2019

Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 1: Metod med trifenyltetrazoliumklorid (TTC) (ISO 23753-1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 680 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 680 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 088 SEK
Normalpris: 1 360 SEK
Du sparar: 272 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the activity of dehydrogenases enzymes in soil using 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC).

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC) (ISO 23753-1:2019)

Artikelnummer: STD-80010685

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-28

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 23753-1:2011