Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23753-1:2011

Markundersökningar – Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord – Del 1: Metod med trifenyltetrazoliumklorid (TTC) (ISO 23753-1:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 23753-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23753-1:2011

Markundersökningar – Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord – Del 1: Metod med trifenyltetrazoliumklorid (TTC) (ISO 23753-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 23753 specifies a method for determining the dehydrogenase activity in soil using 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC). It is not applicable for determining the dehydrogenase activity in the upper layers (L, F, H horizons) of forest humus forms with low microbial activity (e.g. mor), or in soils showing reducing properties (e.g. waterlogged soils).

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23753-1:2011

Markundersökningar – Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord – Del 1: Metod med trifenyltetrazoliumklorid (TTC) (ISO 23753-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil Quality - Determination of dehydrogenase activity in soil - Part 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC) (ISO 23753-1:2005)

Artikelnummer: STD-80888

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN ISO 23753-1:2019