Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-3

Mekanisk vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 3: Industriella maskiner med nominell effekt > 15 kW och med nominellt varvtal mellan 120 r/min och 15000 r/min, mätt på installerad maskin

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 10816-3:2009

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Mechnical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ

Artikelnummer: STD-23958

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-13

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-ISO 10816-3:2009