Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-3:2009

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 3: Industriella maskiner med nominell effekt > 15 kW och med nominellt varvtal mellan 120 r/min och 15000 r/min, mätt på installerad maskin (ISO 10816-3:2009, IDT)

Status: Gällande · Tillägg: SS-ISO 10816-3:2009/Amd 1:2018

Omfattning
This part of ISO 10816 gives criteria for assessing vibration levels when measurements are made in situ. The criteria specified apply to machine sets having a power above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 15 000 r/min.

The machine sets covered by this part of ISO 10816 include:
- steam turbines with power up to 50 MW;
- steam turbine sets with power greater than 50 MW and speeds below 1 500 r/min or above 3 600 r/min (not included in ISO 10816-2);
- rotary compressors;
- industrial gas turbines with power up to 3 MW;
-generators;
- electrical motors of any type;
- blowers or fans.

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68841

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-02-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 10816-3