Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-3:2009/Amd 1:2018

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 3: Industriella maskiner med nominell effekt > 15 kW och med nominellt varvtal mellan 120 r/min och 15000 r/min, mätt på installerad maskin (ISO 10816-3:2009/Amd 1:2017, MOD)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-3:2009/Amd 1:2018

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 3: Industriella maskiner med nominell effekt > 15 kW och med nominellt varvtal mellan 120 r/min och 15000 r/min, mätt på installerad maskin (ISO 10816-3:2009/Amd 1:2017, MOD)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 10816-3:2009 gives criteria for assessing vibration measurements when made in situ. The criteria specified apply to machine sets having a power above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 15 000 r/min.

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-3:2009/Amd 1:2018

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 3: Industriella maskiner med nominell effekt > 15 kW och med nominellt varvtal mellan 120 r/min och 15000 r/min, mätt på installerad maskin (ISO 10816-3:2009/Amd 1:2017, MOD)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ (ISO 10816-3:2009/Amd 1:2017, MOD)

Artikelnummer: STD-80005464

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-09

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-ISO 10816-3:2009