Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 61063

Akustik - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller från ångturbiner och ångturbindrivna maskiner

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by steam turbines and driven machinery

Artikelnummer: STD-18677

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-06-14

Antal sidor: 0