Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-1/Amd 1:2009

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 1: Allmänna riktlinjer - Tillägg 1 (ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 20816-1:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-1/Amd 1:2009

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 1: Allmänna riktlinjer - Tillägg 1 (ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-1/Amd 1:2009

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 1: Allmänna riktlinjer - Tillägg 1 (ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 1: General guidelines - Amendment 1 (ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-72013

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-09

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-ISO 10816-1

Ersätts av: SS-ISO 20816-1:2018