Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-1

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 1: Allmänna regler

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 20816-1:2018 Tillägg: SS-ISO 10816-1/Amd 1:2009

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18341

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-04-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 2372

Ersätts av: SS-ISO 20816-1:2018