Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-1

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 1: Allmänna regler

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 20816-1:2018 Tillägg: SS-ISO 10816-1/Amd 1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-1

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-1

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part1: General guidelines

Artikelnummer: STD-18341

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-04-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 2372

Ersätts av: SS-ISO 20816-1:2018