Standard Svensk standard · SS-ISO 8401

Oorganiska ytbeläggningar - Metoder för duktilitetsmätning - Översikt

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 8401:2017

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic coatings - Review of methods of measurement of ductility

Artikelnummer: STD-4663

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-09-14

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS-EN ISO 8401:2017