Standard Svensk standard · SS-EN 13523-9:2014

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 9: Bestämning av härdighet vid nedsänkning i vatten

Status: Gällande

Omfattning
This Part of EN 13523 describes the procedure for determining the resistance to water immersion of an organic coating on a metallic substrate. The test is applicable to all kinds of organic coatings, including metallics and embossed, textured, pearlescent and printed coatings. The results of the test give an indication of the resistance of the coil coated metal to water. The method is not intended to reproduce any particular condition of condensation.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water immersion

Artikelnummer: STD-102355

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-06-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13523-9