Standard Svensk standard · SS-EN 13036-4

Ytegenskaper för vägar och flygfält - Provningsmetoder - Del 4: Mätning av en ytas friktionsegenskaper - Pendelmetoden

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13036-4:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13036-4

Ytegenskaper för vägar och flygfält - Provningsmetoder - Del 4: Mätning av en ytas friktionsegenskaper - Pendelmetoden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes a method for determining the slip/skid resistance of a surface using a device which remains stationary at the test location. The slip/skid resistance is measured by means of a pendulum arm. The method provides a measure of the slip/skid resistance properties of a surface either in the field or in the laboratory. This method measures the slip/skid resistance of a small area of a surface (approximately 0,01 m2). This should be considered when deciding its applicability to a surface which may have non-homogeneous surface characteristics, e.g. containing ridges or grooves, or is rough textured (exceeding 1,2 mm patch test). NOTE As the results from this test are taken at one small location, the results cannot be compared with results from devices e.g. mobile devices, that measure the skid resistance over a long length of a surface.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13036-4

Ytegenskaper för vägar och flygfält - Provningsmetoder - Del 4: Mätning av en ytas friktionsegenskaper - Pendelmetoden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4: Method for measurement of slip/skid resistance of a surface - The pendulum test

Artikelnummer: STD-34486

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-08-29

Antal sidor: 25

Ersätts av: SS-EN 13036-4:2011