Standard Svensk standard · SS-EN 13523-8:2017

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 8: Bestämning av härdighet mot neutral respektive sur saltdimma

Status: Gällande

Omfattning
This part of The EN 13523 series specifies the procedures for determining the resistance to salt spray (fog) of an organic coating on a metallic substrate (coil coating). For steel, neutral salt spray (fog) is usually used, and for aluminium, acetic acid salt spray (fog).

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog)

Artikelnummer: STD-8027829

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13523-8:2010