Standard Översikt · SMS 9009

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser och basmåttsområden för håltolkar och axeltolkar - Översikt över svensk standard

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances and basic size limits for gauges for holes and for shafts - Synoptic table over Swedish standards

Artikelnummer: STD-3374

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 2