Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3927/AC:2009

Metalliska pulver exklusive hårdmetallpulver - Bestämning av pressbarhet vid enaxlig pressning (ISO 3927:2001/Cor 1:2008)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3927:2011

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of compressibility in uniaxial compression (ISO 3927:2001/Cor 1:2008)

Artikelnummer: STD-70148

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-06

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 3927

Ersätts av: SS-EN ISO 3927:2011