Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3927

Metalliska pulver exklusive hårdmetallpulver - Bestämning av pressbarhet vid enaxlig pressning (ISO 3927:2001)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3927:2011 Korrigeras av: SS-EN ISO 3927/AC:2009

Omfattning
Denna internationella standard specificerar metoder för bestämning av i vilken grad ett metalliskt pulver komprimeras, då det utsätts för enaxlig tryckbelastning i ett slutet verktyg under specificerade betingelser.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of compressibility in uniaxial compression (ISO 3927:2001)

Artikelnummer: STD-31830

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-28

Antal sidor: 19

Ersätter: SS-EN 23927

Ersätts av: SS-EN ISO 3927:2011