Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13714:2015

Karaktärisering av slam - Handledning för användning eller kvittblivning av slam

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13714:2015

Karaktärisering av slam - Handledning för användning eller kvittblivning av slam
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification gives guidance for dealing with the production and control of sludge in relation to inputs and treatment and gives a strategic evaluation of recovery, recycling and disposal options for sludge according to its properties and the availability of outlets. This Technical Specification is applicable for sludges from: ? storm water handling; ? night soil; ? urban wastewater collecting systems; ? urban wastewater treatment plants; ? treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EC [1]); ? water supply treatment plants; but excluding hazardous sludges from industry.

Ämnesområden

Korrosion (77.060) Vatten- och hamnbyggnader (93.140)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13714:2015

Karaktärisering av slam - Handledning för användning eller kvittblivning av slam
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal

Artikelnummer: STD-105048

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-01-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-CEN/TR 13714:2010