Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13714:2015

Karaktärisering av slam - Handledning för användning eller kvittblivning av slam

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification gives guidance for dealing with the production and control of sludge in relation to inputs and treatment and gives a strategic evaluation of recovery, recycling and disposal options for sludge according to its properties and the availability of outlets.

This Technical Specification is applicable for sludges from:
? storm water handling;
? night soil;
? urban wastewater collecting systems;
? urban wastewater treatment plants;
? treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EC [1]);
? water supply treatment plants;

but excluding hazardous sludges from industry.

Ämnesområden

Korrosion (77.060) Vatten- och hamnbyggnader (93.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal

Artikelnummer: STD-105048

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-01-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-CEN/TR 13714:2010