Standard Svensk standard · SS-EN 14504:2019

Fartyg för inre vattenvägar - Flytande landningsbryggor och flytande broar för inre vattenvägar - Krav, provningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14504:2019

Fartyg för inre vattenvägar - Flytande landningsbryggor och flytande broar för inre vattenvägar - Krav, provningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies safety requirements for floating landing stages and floating bridges for passenger transport and their equipment.
Requirements for facilities for supply and waste disposals for vessels using these floating landing stages are not covered by this document.
This document is not applicable to:
- floating landing stages for motor vehicle traffic;
- floating landing stages for recreational craft and inland navigation craft that are not vessels, e.g. floating equipment;
- more severe requirements for floating landing stages used for the transhipment of dangerous goods;
- any gangwayrequired between vessel and floating landing stage;
- specialized floating structures which are not used for passenger traffic or the berthing of vessels.

Ämnesområden

Fartyg för kanal- och insjöfart (47.060) Vatten- och hamnbyggnader (93.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14504:2019

Fartyg för inre vattenvägar - Flytande landningsbryggor och flytande broar för inre vattenvägar - Krav, provningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skeppsteknik och Marin Teknologi, SIS/TK 477

Internationell titel: Inland navigation vessels - Floating landing stages and floating bridges on inland waters - Requirements, tests

Artikelnummer: STD-80011170

Utgåva: 4

Fastställd: 2019-04-10

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 14504:2016