Standard Svensk standard · SS-EN 16840:2017

Fartyg för inre vattenvägar – Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, minst 250 A

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements relating to electrical installations for the supply of electrical power (three-phase AC - 400 V, 50 Hz and with a rated current of at least 250 A) to vessels in port. Annex A stipulates general and safety requirements relating to the shore-based section of the electrical shore connection. Annex B stipulates general and safety requirements relating to the shore-based connecting cables and to the on-board section of the electrical shore connection. Annex C contains information concerning the dimensioning of shore-based connecting cables. The requirements according to the HD 60364 and HD 384 series of standards generally apply to shore-based low-voltage equipment.

Ämnesområden

Stickproppar, uttag Elinstallationer i fartyg och marina konstruktioner Fartyg för kanal- och insjöfart Vatten- och hamnbyggnader


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three-phase current 400 V, 50 Hz, at least 250 A

Artikelnummer: STD-8025605

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-21

Antal sidor: 32