Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13714:2010

Karaktärisering av slam - Handledning för användning eller kvittblivning av slam

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-CEN/TS 13714:2015
Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13714:2010

Karaktärisering av slam - Handledning för användning eller kvittblivning av slam
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report gives guidance for dealing with the production and control of sludge in relation to inputs and treatment and gives a strategic evaluation of recovery, recycling and disposal options for sludge according to its properties and the availability of outlets. This report is applicable for sludges from: - storm water handling; - night soil; - urban wastewater collecting systems; - urban wastewater treatment plants; - treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EC [1]); - water supply treatment plants; but excluding hazardous sludges from industry.

Ämnesområden

Korrosion (77.060) Vatten- och hamnbyggnader (93.140)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13714:2010

Karaktärisering av slam - Handledning för användning eller kvittblivning av slam
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal

Artikelnummer: STD-74287

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-04

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-CEN/CR 13714:2001

Ersätts av: SIS-CEN/TS 13714:2015