Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13714:2010

Karaktärisering av slam - Handledning för användning eller kvittblivning av slam

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-CEN/TS 13714:2015

Omfattning
This Technical Report gives guidance for dealing with the production and control of sludge in relation to inputs and treatment and gives a strategic evaluation of recovery, recycling and disposal options for sludge according to its properties and the availability of outlets.

This report is applicable for sludges from:
- storm water handling;
- night soil;
- urban wastewater collecting systems;
- urban wastewater treatment plants;
- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EC [1]);
- water supply treatment plants;

but excluding hazardous sludges from industry.

Ämnesområden

Korrosion Vatten- och hamnbyggnader


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal

Artikelnummer: STD-74287

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-04

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-CEN/CR 13714:2001

Ersätts av: SIS-CEN/TS 13714:2015