Standard Svensk standard · SS-EN 1564

Gjutna material - Bainithärdat segjärn

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1564:2011 Tillägg: SS-EN 1564/A1:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1564

Gjutna material - Bainithärdat segjärn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 123 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 123 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard definierar sorterna och tillhörande krav för bainitiskt
segjärn.
Denna europastandard specificerar en klassificering baserad på mekaniska egenskaper
mätt på bearbetade provstavar framställda från
- separatgjutna provkroppar
- vidgjutna provkroppar
- provkroppar uttagna från gjutgodset.
Denna standard specificerar också en klassificering baserad på hårdhet.
Denna standard täcker inte tekniska leveransbestämmelser för bainitiskt
segjärnsgjutgods, se SS-EN 1559-1 och SS-EN 1559-3.

Ämnesområden

Gjut- och tackjärn (77.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1564

Gjutna material - Bainithärdat segjärn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 123 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 123 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Austempered ductile cast irons

Artikelnummer: STD-21697

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-12

Antal sidor: 40

Ersätter: SS 140747

Ersätts av: SS-EN 1564:2011