Standard Swedish standard · SS-EN 1564

Founding - Austempered ductile cast irons

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1564:2011 Amended by: SS-EN 1564/A1:2006
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1564

Founding - Austempered ductile cast irons
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 022 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 022 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard definierar sorterna och tillhörande krav för bainitiskt
segjärn.
Denna europastandard specificerar en klassificering baserad på mekaniska egenskaper
mätt på bearbetade provstavar framställda från
- separatgjutna provkroppar
- vidgjutna provkroppar
- provkroppar uttagna från gjutgodset.
Denna standard specificerar också en klassificering baserad på hårdhet.
Denna standard täcker inte tekniska leveransbestämmelser för bainitiskt
segjärnsgjutgods, se SS-EN 1559-1 och SS-EN 1559-3.

Subjects

Irons (77.080.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1564

Founding - Austempered ductile cast irons
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 022 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 022 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-21697

Edition: 1

Approved: 12/12/1997

No of pages: 40

Replaces: SS 140747

Replaced by: SS-EN 1564:2011