Standard Swedish standard · SS 111185:2018

Founding – Spheroidal graphite cast irons – Test sample for determination of nodularity

Status: Valid

Scope
Denna standard specificerar krav för en separatgjuten provkropp för bedömning av nodulariteten hos kulgrafit i gjutgods av segjärn med väggtjocklek upp till och med 20 mm. Anm. För grövre väggtjocklekar kan vidgjuten provkropp enligt SS-EN 1563:2012, Figur 4 användas.

Subjects

Irons Iron and steel castings


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Founding – Spheroidal graphite cast irons – Test sample for determination of nodularity

Article no: STD-80000633

Edition: 2

Approved: 1/18/2018

No of pages: 16

Replaces: SS 111185

Parallell edition: SS 111185