Standard Svensk standard · SS-EN 1492-2

Textila sling - Säkerhet - Del 2: Rundsling tillverkade av syntetfiber, för generell användning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1492-2+A1:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1492-2

Textila sling - Säkerhet - Del 2: Rundsling tillverkade av syntetfiber, för generell användning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard fastlägger säkerhetskrav, inklusive metoder för klassning och provning av rundsling upp till 40 tons märklast (i rakt lyft) samt två-, tre- och fyrpartiga rundslingenheter, med eller utan beslag, tillverkade av polyamid, polyester
och polypropylen.
De rundsling som täcks av denna del av EN 1492 är avsedda för generella lyftän-damål, d v s för lyft av föremål, material eller gods där ingen avvikelse behövs från kraven, säkerhetsfaktorer eller specificerad lyftkapacitet (WLL). Lyftoperationer som inte täcks av denna standard omfattar lyft av personer, potentiellt farliga
material som smält metall, syror, glasskivor, klyvbart material,
delar av kärnreaktorer samt alla lyftoperationer där särskilda förhållanden gäller.
Rundsling som uppfyller denna europastandard är lämpliga för användning och lagring i följande temperaturområden:
a) polyester och polyamid - 40°C till 100°C,
b) polypropylen - 40°C till 80°C
Denna europastandard gäller inte för de typer av rundsling som anges nedan:
a) rundsling konstruerade för att surra fast gods till annat gods på lastpallar, flak eller i fordon;
b) sling av rörformigt band utan fyllning.
Denna europastandard behandlar tekniska krav som syftar till att minimera risker angivna i punkt 4 som kan uppstå vid användning av rundsling med beaktande av anvisningar och specifikationer som lämnats av tillverkaren eller auktoriserad
representant.

Ämnesområden

Lyftredskap (14.270) Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30) Produkter från textilindustrin (59.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1492-2

Textila sling - Säkerhet - Del 2: Rundsling tillverkade av syntetfiber, för generell användning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings, made of man-made fibres, for general purpose use

Artikelnummer: STD-29157

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-17

Antal sidor: 54

Ersätts av: SS-EN 1492-2+A1:2008