Standard Swedish standard · SS-EN 1492-2

Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings, made of man-made fibres, for general purpose use

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1492-2+A1:2008
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1492-2

Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings, made of man-made fibres, for general purpose use
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard fastlägger säkerhetskrav, inklusive metoder för klassning och provning av rundsling upp till 40 tons märklast (i rakt lyft) samt två-, tre- och fyrpartiga rundslingenheter, med eller utan beslag, tillverkade av polyamid, polyester
och polypropylen.
De rundsling som täcks av denna del av EN 1492 är avsedda för generella lyftän-damål, d v s för lyft av föremål, material eller gods där ingen avvikelse behövs från kraven, säkerhetsfaktorer eller specificerad lyftkapacitet (WLL). Lyftoperationer som inte täcks av denna standard omfattar lyft av personer, potentiellt farliga
material som smält metall, syror, glasskivor, klyvbart material,
delar av kärnreaktorer samt alla lyftoperationer där särskilda förhållanden gäller.
Rundsling som uppfyller denna europastandard är lämpliga för användning och lagring i följande temperaturområden:
a) polyester och polyamid - 40°C till 100°C,
b) polypropylen - 40°C till 80°C
Denna europastandard gäller inte för de typer av rundsling som anges nedan:
a) rundsling konstruerade för att surra fast gods till annat gods på lastpallar, flak eller i fordon;
b) sling av rörformigt band utan fyllning.
Denna europastandard behandlar tekniska krav som syftar till att minimera risker angivna i punkt 4 som kan uppstå vid användning av rundsling med beaktande av anvisningar och specifikationer som lämnats av tillverkaren eller auktoriserad
representant.

Subjects

Chains, ropes, webbing, slings and accessories (14.270) Accessories for lifting equipment (53.020.30) Products of the textile industry (59.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1492-2

Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings, made of man-made fibres, for general purpose use
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-29157

Edition: 1

Approved: 11/17/2000

No of pages: 54

Replaced by: SS-EN 1492-2+A1:2008