Standard Svensk standard · SS-EN 1492-2+A1:2008

Textila sling - Säkerhet - Del 2: Rundsling tillverkade av syntetfiber, för generell användning

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard fastlägger säkerhetskrav, inklusive metoder för klassning och provning av rundsling upp till 40 tons maxlast (WLL) (i rakt lyft) samt två-, tre- och fyrpartiga rundslingenheter, med eller utan beslag, tillverkade av polyamid, polyester och polypropylen.


Rundsling som uppfyller denna Europastandard är lämpliga för användning och lagring i följande tempera-turområden:

a) polyester och polyamid –40°C till 100°C,
b) polypropylen –40°C till 80°C

Denna Europastandard gäller inte för de typer av rundsling som anges nedan:

a) rundsling konstruerade för att surra fast gods till annat gods på lastpallar, flak eller i fordon;
b) sling av rörformigt band utan fyllning.

Denna Europastandard behandlar tekniska krav som syftar till att minimera risker angivna i punkt 4 som kan uppstå vid användning av rundsling med beaktande av anvisningar och specifikationer som lämnats av tillverkaren eller auktoriserad representant.

Ämnesområden

Lyftredskap (14.270) Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings, made of man-made fibres, for general purpose use

Artikelnummer: STD-68266

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-24

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN 1492-2