Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11746:2012/A1:2017

Ris - Bestämning av biometriska kännetecken hos kärnor - Tillägg 1 (ISO 11746:2012/Amd 1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11746:2012/A1:2017

Ris - Bestämning av biometriska kännetecken hos kärnor - Tillägg 1 (ISO 11746:2012/Amd 1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 435 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 435 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 696 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifes a method for the determination of the biometric characteristics of husked or milled rice kernels.

Ämnesområden

Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11746:2012/A1:2017

Ris - Bestämning av biometriska kännetecken hos kärnor - Tillägg 1 (ISO 11746:2012/Amd 1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 435 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 435 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 696 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Spannmål, SIS/TK 435/AG 04

Internationell titel: Rice - Determination of biometric characteristics of kernels - Amendment 1 (ISO 11746:2012/Amd 1:2017)

Artikelnummer: STD-8030064

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 11746:2012