Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11746:2012/A1:2017

Ris - Bestämning av biometriska kännetecken hos kärnor - Tillägg 1 (ISO 11746:2012/Amd 1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifes a method for the determination of the biometric characteristics of husked or milled rice kernels.

Ämnesområden

Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Spannmål, SIS/TK 435/AG 04

Internationell titel: Rice - Determination of biometric characteristics of kernels - Amendment 1 (ISO 11746:2012/Amd 1:2017)

Artikelnummer: STD-8030064

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 11746:2012