Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11746:2012

Rice - Determination of biometric characteristics of kernels (ISO 11746:2012)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 11746:2012/A1:2017

Omfattning
This International Standard specifes a method for the determination of the biometric characteristics of husked or milled rice kernels.

Ämnesområden

Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Spannmål, SIS/TK 435/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-85016

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-13

Antal sidor: 20