Standard Svensk standard · SS-EN 351-1

Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av träskyddsmedel

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 351-1:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 351-1

Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av träskyddsmedel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av EN 351 beskriver en klassificering av träskyddsbehandlat virke med hjälp av träskyddsmedlets inträngning samt ger vägledning för bestämning av upptagningen. Inträngning och upptagning kan användas för att föreskriva träskyddsbehandling av olika produkter.
Denna del av EN 351 gäller för avsnitt om tillverkningskontroll i fabrik och märkning.
Denna del av EN 351 omfattar framställning av träskyddsbehandlat virke och av limträ lämpligt för de användningsområden, som karakteriseras av riskklasserna i EN 335-1. Den är inte tillämpbar för undersökning av behandlat virke som redan är i bruk.
Denna del av EN 351 omfattar skydd av virke mot träförstörande och missfärgande svampar, insekter och marina träskadegörare.
Denna del av EN 351 omfattar inte andra egenskaper hos det behandlade virket, t ex lukt, korrosivitet och egenskaper i kombination med andra material. Ej heller omfattas egenskaper som har med hälsa, personsäkerhet och miljö att göra.
Denna del av EN 351 omfattar inte trä som skall behandlas med preparat som i sig är avsedda att utrota eller begränsa ett befintligt svamp- eller insektsangrepp i träet eller avsedda för att förhindra angrepp av blånadssvampar eller insekter på rått virke.

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50) Färg och lack (94.600)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 351-1

Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av träskyddsmedel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention

Artikelnummer: STD-17667

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 15

Ersätter: SS 56110 , SIS 56110

Ersätts av: SS-EN 351-1:2007