Standard Swedish standard · SS-EN 351-1

Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 351-1:2007
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 351-1

Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna del av EN 351 beskriver en klassificering av träskyddsbehandlat virke med hjälp av träskyddsmedlets inträngning samt ger vägledning för bestämning av upptagningen. Inträngning och upptagning kan användas för att föreskriva träskyddsbehandling av olika produkter.
Denna del av EN 351 gäller för avsnitt om tillverkningskontroll i fabrik och märkning.
Denna del av EN 351 omfattar framställning av träskyddsbehandlat virke och av limträ lämpligt för de användningsområden, som karakteriseras av riskklasserna i EN 335-1. Den är inte tillämpbar för undersökning av behandlat virke som redan är i bruk.
Denna del av EN 351 omfattar skydd av virke mot träförstörande och missfärgande svampar, insekter och marina träskadegörare.
Denna del av EN 351 omfattar inte andra egenskaper hos det behandlade virket, t ex lukt, korrosivitet och egenskaper i kombination med andra material. Ej heller omfattas egenskaper som har med hälsa, personsäkerhet och miljö att göra.
Denna del av EN 351 omfattar inte trä som skall behandlas med preparat som i sig är avsedda att utrota eller begränsa ett befintligt svamp- eller insektsangrepp i träet eller avsedda för att förhindra angrepp av blånadssvampar eller insekter på rått virke.

Subjects

Wood-protecting chemicals (71.100.50) Paints and varnishes (94.600)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 351-1

Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-17667

Edition: 1

Approved: 11/24/1995

No of pages: 15

Replaces: SS 56110 , SIS 56110

Replaced by: SS-EN 351-1:2007