Standard Svensk standard · SIS 56110

Classification of preservative-treated wood

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 351-1

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Classification of preservative-treated wood

Artikelnummer: STD-925

Utgåva: 1

Fastställd: 1977-01-01

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 351-1