Standard Svensk standard · SS 56110

Classification of preservative-treated wood

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 351-1

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Classification of preservative-treated wood

Artikelnummer: STD-8566

Utgåva: 2

Fastställd: 1989-10-18

Antal sidor: 6

Ersätter: SIS 56110

Ersätts av: SS-EN 351-1