Standard Svensk standard · SS-EN 16116-2:2021

Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 2: Godsvagnar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16116-2:2021

Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 2: Godsvagnar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the minimum requirements for ergonomic and structural integrity of steps and handrails used together to give staff access to freight wagons. It does not cover ladders, top platforms and top gangways.
It defines in particular the required spaces necessary for shunter handrails, for shunter’s stand, for steps and handrails.
This document also defines their dimensions, positions, limits for durability and functionality.
It also defines the general requirements for the access to tail lights for freight wagons.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Vagnar (45.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16116-2:2021

Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 2: Godsvagnar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 2: Freight wagons

Artikelnummer: STD-80030702

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-08-10

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 16116-2:2013