Standard Svensk standard · SS-EN 16116-2:2013

Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 2: Godsvagnar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the minimum requirements for ergonomic and structural integrity of steps and handrails used together to give staff access to freight wagons. It does not cover ladders, top platforms and top gangways. It defines in particular the required spaces necessary for handling of screw couplings with side buffers, for shunter handrails, for shunter’s stand, for steps and handrails. This European Standard also defines their dimensions, positions, limits for durability and functionality. It also defines the general requirements for the access to tail lights for freight wagons.

Ämnesområden

Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 2: Freight wagons

Artikelnummer: STD-99501

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-09-22

Antal sidor: 40