Standard Svensk standard · SS-ISO 19153:2015

Geografisk information - Referensmodell för administration av digitala rättigheter för geodata (ISO 19153:2014, IDT)

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19153:2015

Geografisk information - Referensmodell för administration av digitala rättigheter för geodata (ISO 19153:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som definierar hur rättigheter (DRM) för geografiska informationsresurser, exempelvis databaser för webben, ska hanteras och  uttryckas digitalt samt vilka krav som ställs på inblandade system.

Standarden vänder sig till den som hanterar digitala rättigheter.

Läs mer om: Tillgängliggöra geodata - så att de kan användas av andra

Omfattning
This International Standard is a reference model for digital rights management (DRM) functionality for geospatial resources (GeoDRM). As such, it is connected to the general DRM market in that geospatial resources must be treated as nearly as possible like other resources, such as music, text, or services.This International Standard defines:— A conceptual model for digital rights management of geospatial resources, providing a framework and reference for more detailed specification in this area.— A metadata model for the expression of rights that associate users to the acts that they can perform against a particular geospatial resource, and associated information used in the enforcement and granting of those rights, such as owner metadata, available rights, and issuer of those rights.— Requirements that are placed on rights management systems for the enforcement of those rights.NOTE A rights management system must be necessary and sufficient: it must implement only those restrictions necessary to enforce the rights defined therein, and it must be sufficient to enforce those rights.— How this is to work conceptually in the larger DRM context to ensure the ubiquity of geospatial resources in the general services market.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19153:2015

Geografisk information - Referensmodell för administration av digitala rättigheter för geodata (ISO 19153:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geospatial Digital Rights Management Reference Model (GeoDRM RM) (ISO 19153:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8017925

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 104