Standard Svensk standard · SS-EN IEC 80001-1, utg 2:2023

Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som är kopplade till medicintekniska produkter - Del 1: Säkerhet, effektivitet och IT-säkerhet vid implementering och användning av nätverksanslutna medicintekniska produkter eller programvara för hälsoapplikationer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 80001-1, utg 2:2023

Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som är kopplade till medicintekniska produkter - Del 1: Säkerhet, effektivitet och IT-säkerhet vid implementering och användning av nätverksanslutna medicintekniska produkter eller programvara för hälsoapplikationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 663 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 663 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Vid skillnader i tolkning har den engelskspråkiga versionen företräde.

Standarden ger ett ramverk för riskhantering som ska hjälpa organisationen att integrera riskhanteringen i övriga aktiviteter och funktioner. Den bygger på att ansvaret för riskhanteringsprocessen ligger hos vårdgivaren, och att riskhanteringen är en integrerad del av verksamheten under det vårdrelaterade IT-systemets hela livscykel.

Ett centralt begrepp är riskstyrning, där det är viktigt att balansera de tre nyckelegenskaperna säkerhet, effektivitet och informationssäkerhet. Standarden innehåller också en bilaga med vägledning om hur information på systemnivå samlas in från berörda tillverkare.

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 80001-1, utg 2:2023

Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som är kopplade till medicintekniska produkter - Del 1: Säkerhet, effektivitet och IT-säkerhet vid implementering och användning av nätverksanslutna medicintekniska produkter eller programvara för hälsoapplikationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 663 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 663 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software

Artikelnummer: STD-80041362

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-02-22

Antal sidor: 73

Parallell utgåva: SS-EN 80001-1