Standard Swedish standard · SS-EN IEC 80001-1, utg 2:2023

Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN IEC 80001-1, utg 2:2023

Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 663 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 663 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Vid skillnader i tolkning har den engelskspråkiga versionen företräde.

Standarden ger ett ramverk för riskhantering som ska hjälpa organisationen att integrera riskhanteringen i övriga aktiviteter och funktioner. Den bygger på att ansvaret för riskhanteringsprocessen ligger hos vårdgivaren, och att riskhanteringen är en integrerad del av verksamheten under det vårdrelaterade IT-systemets hela livscykel.

Ett centralt begrepp är riskstyrning, där det är viktigt att balansera de tre nyckelegenskaperna säkerhet, effektivitet och informationssäkerhet. Standarden innehåller också en bilaga med vägledning om hur information på systemnivå samlas in från berörda tillverkare.

Subjects

General (11.040.01) IT applications in health care technology (35.240.80)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN IEC 80001-1, utg 2:2023

Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 663 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 663 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SEK SVENSK ELSTANDARD

International title:

Article no: STD-80041362

Edition: 2

Approved: 2/22/2023

No of pages: 73

Parallell edition: SS-EN 80001-1