Standard Svensk standard · SS-EN 1176-1:2008

Lekredskap och stötdämpande underlag - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-1:2008

Lekredskap och stötdämpande underlag - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av EN 1176 specificerar allmänna säkerhetskrav för publika lekredskap och ytbeläggning. Ytterligare säkerhetskrav för specifika lekredskap specificeras i efterföljande delar i denna standard. Denna del av EN 1176 omfattar lekredskap för alla barn. När standarden utarbetats har hänsyn tagits till behovet av övervakning av små barn samt av barn med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar. Syftet med denna del av EN 1176 är att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå när barn leker i, på eller i närheten av lekredskapen samt att samtidigt gynna aktiviteter och funktioner som är bra för barnen, då de ger dem värdefulla erfarenheter som gör det möjligt för dem att hantera situationer utanför lekplatsen. Denna del av EN 1176 är tillämplig för lekredskap som är avsedda för individuell och kollektiv användning av barn men inte för äventyrslekplatser. Den är även tillämplig för redskap och utrustning som installerats som lekredskap även om de inte har tillverkats för detta ändamål men inte de produkter som definieras som leksaker i EN 71 och i Toys Safety Directive. ANM. Äventyrslekplatser är inhägnade, avstängningsbara lekplatser som drivs med personal i enlighet med de pedagogiska principerna att stimulera barnens utveckling. Dessa har ofta egentillverkade redskap. Denna del av EN 1176 specificerar de krav som ska skydda barnet från faror som han eller hon inte kan förutse när redskapet används så som avses eller på ett sätt som rimligen kan förutses.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-1:2008

Lekredskap och stötdämpande underlag - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-68715

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-06-09

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-EN 1176-1:2008

Ersätter: SS-EN 1176-1 , SS-EN 1176-1 , SS-EN 1176-1/A2 , SS-EN 1176-1/A1

Parallell utgåva: SS-EN 1176-1:2017