Standard Svensk standard · SS-EN 1176-1

Lekredskap - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-1:2008 , SS-EN 1176-1:2008 Tillägg: SS-EN 1176-1 , SS-EN 1176-1/A2 , SS-EN 1176-1/A1

Ämnesområden

Barnartiklar Lekredskap


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment - Part 1: General safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-35479

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-20

Antal sidor: 71

Finns även på: SS-EN 1176-1

Ersätter: SS 991017

Ersätts av: SS-EN 1176-1:2008 , SS-EN 1176-1:2008