Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16953:2018

Medicinska engångshandskar - Vägledning för urval

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16953:2018

Medicinska engångshandskar - Vägledning för urval
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär den europeiska tekniska rapporten

Detta dokument tillhandahåller vägledning och information för användning av standarderna i SS- EN 455 serien om medicinska engångshandskar och omfattar medicinska engångshandskar med syfte att skydda patient- och sjukvårdspersonal mot smittspridning.

Fördelar med att använda den tekniska rapporten

Den tekniska rapporten ger vägledning till användare och inköpare till adekvat urval, lagring och användning av medicinska handskar.

Medicinska handskar har till uppgift att förhindra smittspridning genom att utgöra en barriär mot smittämnen. För att kunna fungera säkert krävs att handskarna har god passform, är fria från hål och är hållfasta under hela sin förväntade användningstid. Dessutom måste relevant information förmedlas till både användare och patienter avseende hälsorisker förknippade med handskarna, såsom allergiska reaktioner. Dessa olika aspekter behandlas i SS-EN 455 serien.

Medicinska engångshandskar delas in i två olika klasser beroende på syftet med deras användning som medicintekniska produkter, osterila undersökningshandskar och sterila operationshandskar.

Osterila undersökningshandskar tillhör klass I och CE-märks av tillverkaren utan krav på tredjepartsbedömning. De är oftast förpackade i flerpack och oftast inte tillverkade som höger- respektive vänsterhandskar. På grund av kortare användningstid brukar undersökningshandskar vara tunnare och mindre hållfasta än sterila operationshandskar. Icke desto mindre uppfyller de acceptabla krav på fysisk motståndskraft beskrivna i EN 455-2, baserat på många års samlade erfarenhet. För att underlätta på- och avtagning av handskarna kan de antingen vara pudrade eller puderfria med en ytbehandling.

Sterila operationshandskar tillhör medicintekniska produkter klass IIa och är avsedda att användas vid invasiva ingrepp och CE-märkning kräver bedömning av tredje part. De säljs ofta i både hela och halva storlekar, packade i par med höger- och vänsterhandske. De kan dessutom vara förpackade sterilt i ett inre omslag lämpligt för uppdukning på sterila ytor. Kraven på hållfasthet likväl som komfort och fingerkänslighet är generellt sett större på operationshandskar är undersökningshandskar. Detta avspeglas också i skillnader i de material som används i olika handskar.

Målgrupp

Den primära målgruppen för den tekniska rapporten är hälso-och sjukvårdspersonal, inköpare, upphandlingsenheter och tillverkare

Standardserien SS- EN 455 Medicinska engångshandskar består av följande delar:

  • SS-EN 455-1: Krav samt provning av hålförekomst
  • SS-EN 455-2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper
  • SS-EN 455-3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering
  • SS-EN 455-4: Krav och provningsmetoder för lagringsegenskaper

Standarder för skyddshandskar som omfattas av EU förordning för personlig skyddsutrustning (PPE):

EN 16523- 1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-1 och EN ISO 374-5.

Omfattning
This Technical Report provides information for those choosing or using sterile and non-sterile gloves for medical applications based on a risk assessment. It deals with gloves worn primarily for the protection of the patient and glove user from biological cross contamination.
NOTE Gloves worn specifically for the protection of the glove user from e.g. chemical and biological hazards are covered by the EU-Directive on Personal Protective Equipment (PPE) and the related standards e.g. EN 16523-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-1 and EN ISO 374-5.
This document describes the rationale behind the requirements of the EN 455 series and explores the possible trade-offs in glove selection between the various factors which affect glove, physical properties, biocompatibility, comfort and sensitivity. The strengths and weaknesses of various alternative glove materials and the potential biological hazards presented by their use are also explored.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16953:2018

Medicinska engångshandskar - Vägledning för urval
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinska handskar, SIS/TK 330/AG 03

Internationell titel: Medical gloves for single use - Guidance for selection

Artikelnummer: STD-80000095

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-20

Antal sidor: 32