Standard Svensk standard · SS-EN 455-1:2020

Engångshandskar för sjukvård - Del 1: Krav samt provning av hålförekomst

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements and gives the test method for medical gloves for single use in order to determine freedom from holes.

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140) Skyddsutrustning (13.340) Skyddshandskar (13.340.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes

Artikelnummer: STD-80022078

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-05-18

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 455-1