Standard Svensk standard · SS-ISO 3085:2018

Järnmalm - Experimentell metod för kontroll av precisionen av provtagning och provberedning och mätning (ISO 3085:2002, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 3085:2019

Omfattning
This International Standard specifies experimental methods for checking the precision of sampling, sample preparation and measurement of iron ores being carried out in accordance with the methods specified in ISO 3082 and the relevant ISO standards for measurement. NOTE This International Standard may also be applied for the purpose of checking the precision of sampling, sample preparation and measurement separately.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Experimental methods for checking the precision of sampling and sample preparation and measurement (ISO 3085:2002, IDT)

Artikelnummer: STD-80004126

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-17

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-ISO 3085:2019