Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 54-1:2017

Certifieringsordning för kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1:2017

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS/TS 54-1:2021
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 54-1:2017

Certifieringsordning för kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1:2017
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Certifieringsordningen anger krav på certifieringsorgan som ska certifiera kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1:2017, inklusive krav på utförande av revision.

För certifiering enligt SS-EN ISO 18295-1:2017 krävs inte att uppdragsgivare till kundkontaktcenter är certifierad enligt SS-EN ISO 18295-2:2017, oavsett internt eller externt KKC. Externt KKC behöver inte uppdragsgivarens tillåtelse att utvärdera kontaktcentret, under tid för uppdragsgivarens specifika uppdrag.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 54-1:2017

Certifieringsordning för kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1:2017
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kundkontaktcenter, SIS/TK 503

Internationell titel: Certification scheme for customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-1:2017

Artikelnummer: STD-80006203

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-21

Antal sidor: 16

Ersätts av: SIS/TS 54-1:2021