Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 54-1:2017

Certifieringsordning för kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1:2017

Status: Gällande

Omfattning
Certifieringsordningen anger krav på certifieringsorgan som ska certifiera kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1:2017, inklusive krav på utförande av revision. För certifiering enligt SS-EN ISO 18295-1:2017 krävs inte att uppdragsgivare till kundkontaktcenter är certifierad enligt SS-EN ISO 18295-2:2017, oavsett internt eller externt KKC. Externt KKC behöver inte uppdragsgivarens tillåtelse att utvärdera kontaktcentret, under tid för uppdragsgivarens specifika uppdrag.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kundkontaktcenter, SIS/TK 503

Internationell titel: Certification scheme for customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-1:2017

Artikelnummer: STD-80006203

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-21

Antal sidor: 16